GET FULL-TIME WARRANTY

ระบบลงทะเบียนรับประกันออนไลน์ ใช้แทนใบรับประกัน ออนไลน์ เพื่อให้ลูกค้าทุกคนได้รับประโยชน์สูงสุด โดยที่ไม่ต้องกังวลว่า #ใบรับประกัน จะหาย เพียงลงทะเบียนในระบบนี้เท่านั้น

ต้องกรอกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย *

หากพบปัญหาการใช้งาน หรือความเสียหายของสินค้า สามารถส่งสินค้าได้ ภายใน 7 วัน เปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันที หรือกรณีส่งสินค้าซ่อม สามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ของศูนย์ใหญ่

จ่าหน้าถึง
บริษัท เอจี ดราก้อน จำกัด
21/7 อาคารวังเด็ก 1 ชั้น 1 ห้อง 1B ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม 10900
หรือตาม แผนที่ Google Map