เล่นกับลูก เทคนิคง่ายๆ ที่ช่วยพัฒนาประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในเด็ก

เล่นกับลูก เทคนิคง่ายๆ ที่ช่วยพัฒนาประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในเด็ก

 

พ่อแม่ที่ไม่ได้เล่นกับลูกตั้งแต่เด็ก ๆ มีผลกระทบอะไรต่อลูกหรือไม่?

พ่อแม่บางคนพยายามให้ลูกเล่นแต่ของเล่น ไม่ว่าจะเป็นรถบังคับ หุ่นยนต์ ตุ๊กตา ฯลฯ ลูกงอแงเข้าหน่อยก็จับของเล่นใส่มือเพราะคิดว่าของเล่นเหล่านั้นมีไว้เพื่อเป็นเพื่อนคลายเหงาของเด็กๆ อยู่แล้ว ส่วนหนึ่งอาจเพราะไม่รู้จะเล่นอะไรกับลูกดี ทั้งที่จริงแล้วพ่อและแม่เป็นของเล่นที่ดีที่สุดสำหรับลูกน้อย

เด็กที่พ่อแม่พูดคุยกับลูกอยู่เสมอ อ่านหนังสือให้ลูกฟังตั้งแต่เล็กๆ เมื่อเทียบกับเด็กที่พ่อแม่ไม่ค่อยพูดกับลูก ไม่อ่านหนังสือให้ลูกฟัง เมื่อโตขึ้นเซลล์ประสาทในด้านการรับรู้ด้านภาษาของเด็ก 2 คนนี้จะแตกต่างกัน เด็กที่เติบโตมาโดยที่พ่อแม่พูดคุยกับลูกอยู่เสมอ จะสามารถใช้ทักษะทางด้านภาษาได้ดีกว่า และเด็กที่เติบโตมาโดยมีคนเล่นด้วยอยู่เสมอจะสามารถปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ง่ายกว่า

 

 

ทำไมต้องเล่นกับลูกหรืออยู่กับลูกให้มาก ๆ ?

นั่นเพราะว่าเด็กที่มีอายุมากกว่า 3 ขวบขึ้นไป สมองจะสร้างเซลล์ประสาทได้มากกว่า 2 เท่าเมื่อเทียบกับสมองผู้ใหญ่ ซึ่งเซลล์ประสาทเหล่านี้จะเชื่อมต่อถึงกันอย่างแนบแน่นถาวร มีผลต่อการควบคุมการเต้นของหัวใจ การหายใจ ปฏิกิริยาอัตโนมัติต่าง ๆ รวมถึงประสาทสัมผัสด้านอื่น ๆ เซลล์ประสาทเหล่านี้จะมีการเชื่อมต่อกันได้ผ่านการเรียนรู้ การปฏิบัติซ้ำ ๆ และการกระตุ้นต่าง ๆ จากพ่อและแม่ ดังนั้นในวัยแรกเกิดจนถึง 3 ขวบ ลูกน้อยจึงควรได้รับการพัฒนา และเรียนรู้อย่างถูกต้องผ่านการทำซ้ำ หรือการเล่นที่ถูกต้อง จะทำให้เซลล์ประสาทมีการพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว

 

 

เล่นอะไรกับลูกดี ?

พญ.สุธีรา เอื้อไพโรจน์กิจ ผู้เขียนหนังสือ #สร้างชีวิตมหัศจรรย์ด้วยน้ำนมแม่ แนะนำถึง #วิธีเล่นกับลูกน้อยเด็กเล็กหรือเด็กอ่อนที่ง่ายที่สุด และช่วยเสริมสร้างพัฒนาการให้เด็ก ๆ วัยนี้ได้ หนึ่งในวิธีที่ได้ผลนั่นคือ การกระตุ้นพัฒนาการผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ การกระตุ้นพัฒนาการได้ยิน การมองเห็น การลิ้มรส การได้กลิ่น และการสัมผัสเคลื่อนไหว  ใช่แล้ว #การเล่นกับลูกช่วยเรื่องพัฒนาการของเด็กได้

 

 

 

มาเล่นกับลูก : ช่วยกระตุ้นพัฒนาการมองเห็น

พ่อและแม่สามารถช่วยฝึกการมองให้ลูกได้เป็นกิจวัตรประจำวัน เช่น ฝึกการมองเห็นด้วยการหยิบสิ่งของภายในบ้านให้ลูก ๆ ดูแล้วบอกว่าสิ่งนี้คืออะไร ไว้ใช้ทำอะไร ฝึกให้ลูกน้อยสังเกต ใช้สายตาแยกแยะรูปร่าง รูปทรง สี ทำให้ลูกน้อยรู้จักสิ่งของรอบตัวมากขึ้น

 

 

มาเล่นกับลูก : ช่วยกระตุ้นพัฒนาการฟัง

พ่อแม่ควรพูดคุยกับเขาบ่อย ๆ ฝึกให้ลูกรู้ภาษาที่ 2 หรือ 3 นอกเหนือจากภาษาไทย อาจไม่จำเป็นต้องสำเนียงถูกต้องทุกคำ การพูดกับเขาหลาย ๆ ภาษาจะทำให้เขาได้เรียนรู้คำศัพท์หลาย ๆ คำ อาจสงสัยว่าเด็กเล็กจะฟังรู้เรื่องหรือ คำตอบคือ เด็กแรกเกิดถึงอายุ 4 ปี เป็นช่วงวัยที่มีความสามารถในการเรียนรู้มากที่สุดถึง 50 เปอร์เซ็นต์ “วัยเด็กจะมีพลังในการเรียนรู้ภาษาที่ยอดเยี่ยม พวกเขาเรียนรู้ได้หลายๆ ภาษาตามที่คุณเปิดโอกาสให้เขาได้เรียนรู้” – Dr. Susan Curtiss, Professor of Linguistics, UCLA นั่นรวมไปถึงการเล่านิทาน และร้องเพลงให้ลูกน้อยได้ฟัง เพื่อที่แยกแยะเสียง เรียนรู้ที่มาของเสียง และทำนองต่าง ๆ

 

 

มาเล่นกับลูก : ช่วยกระตุ้นพัฒนาการดมกลิ่น

การดมกลิ่นเกิดจากการใช้ประสาทสัมผัสทาง จมูก ทำได้โดยให้เด็ก ๆ ดมกลิ่มอาหาร กลิ่นผัก หรือกลิ่นผลไม้ แต่ต้องไม่มีกลิ่นฉุนจนเกินไป เด็ก ๆ จะสามารถบอกได้ว่าเป็นกลิ่นอะไร แสดงสีหน้าท่าทางอย่างไรเมื่อได้กลิ่นนั้น ๆ

 

 

มาเล่นกับลูก : ช่วยกระตุ้นพัฒนาการลิ้มรส

การลิ้มรส เป็นประสาทสัมผัสที่สำคัญ ฝึกให้ลูกน้อยกินผัก หรือผลไม้ที่เหมาะสมกับวัย เขาจะได้คุ้นชินกับรสชาติของผัก และผลไม้ เพื่อเติบโตลูกจะได้กินอาหารได้หลากหลาย ครบ 5 หมู่ เทคนิคที่จะทำให้เด็ก ๆ ไม่เกลียดรสชาติของผัก ทำได้โดยไม่หุ้งต้มเร็วหรือนานจนเกินไป ประมาณ 6 – 8 นาที เพราะผักบางชนิดจะมีรสชาติขม หากหุ้งต้มเร็ว หรือนานจนเกินไป

 

 

 

มาเล่นกับลูก : ช่วยกระตุ้นพัฒนาการการสัมผัส

เช่น พาลูกน้อยเหยียบไปบนพื้นที่ลักษณะต่างกัน เช่น บนพื้นหญ้า พื้นดิน ผืนทราย (ที่ไม่เป็นอันตราย) รวมถึงฝึกให้เด็ก ๆ ใช้มือหยิบจับสิ่งของด้วยตัวเอง เขาจะแยกแยะพื้นผิวสัมผัสแต่ละอย่างได้ว่า นุ่ม เรียบ หรือกระด่างแตกต่างกันอย่างไร

 

 

เล่นกับลูกแล้ว อย่าลืมมอบความรักผ่านสัมผัสทางใจ

สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กับการเล่นกับลูกเพื่อพัฒนาประสาทสัมผัสทั้ง 5 นั่นคือ #การมอบความรักและอบอุ่นผ่านประสาทสัมผัสทางใจ การอุ้ม กอด และหอม สามารถช่วยเรื่องประสาทสัมผัสเช่นเดียวกัน แม้ลูก ๆ จะผ่านช่วงวัยส่งเสริมพัฒนาการมาแล้ว เติบโตขึ้นมากแค่ไหนก็ยังไม่สายที่จะมอบความรักและความอบอุ่นผ่านภาษากาย ไออุ่นที่พ่อแม่มีให้จะส่งผลไปถึงการพัฒนาด้านอารมณ์ เด็ก ๆ ที่ได้รับความรักความอบอุ่นตั้งแต่เด็กอย่างสม่ำเสมอช่วยให้เขามีความละเอียดอ่อนด้านอารมณ์ เติบโตเป็นคนที่อ่อนโยน และถ่ายทอดการแสดงออกทางความรักที่ได้รับไปยังคนรอบข้างต่อไป

 

ขอบคุณข้อมูลจาก

-วิธีเล่นกับลูกวัยทารกเพื่อกระตุ้นพัฒนาการ https://www.facebook.com/SuthiRaXeuxPhirocnKic/photos/pb.591075960918555.-2207520000.1462541166./1404374609588682/?type=3

-เล่นกับลูกให้บ่อยๆ ลูกจะฉลาดกว่าจริงเหรอ http://www.babytrick.com/new-born-baby-tip/playing-with-babies-often-they-will-smarter-really.html

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *